Generalforsamling

14Foreningens medlemmer indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Assens Købstad,

mandag den 5. marts kl. 18.15 i Jacob Gades salen Tobaksgaarden, Assens

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af årsrapport
  4. Indkomne forslag (skal være fremsendt til bestyrelsen senest 8 dage før)
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Generalforsamlingen er for foreningens stiftere og øvrige medlemmer.

Bemærk: Samme aften inviteres til Års- og informationsmøde – dette møde starter kl. 19.00 – samme sted som den afholdte generalforsamling.

På gensyn.

Med venlig hilsen
formand Marc Roar Hintze