Bestyrelse

Direktør Marc Hintze, formand

Advokat Fantz Dolberg
Direktør Arne Jakobsen, kasserer
Direktør Klaus Bøggild,
Købmand Torben Lorenzen
Bogholder Lone Østerhaab
Installatør John Petersen,
Arkitekt Lars Møller Christensen,
Ejendomsmægler Lars Pilekær
Murermester Palle Johansen,
Tømrermester Bjarne Didriksen

Forretningsudvalg:

Marc Roar Hintze, formand

Arne Jakobsen, næstformand

Frantz Dolberg, sekretær

Lone Østerhaab, kasserer

Lars Pilekær