Bestyrelse

Direktør Marc Hintze, formand
Organist og kantor Finn Pedersen, næstformand
Advokat Frantz Dolberg, sekretær
Direktør Arne Jakobsen, kasserer
Direktør Klaus Bøggild,
Købmand Torben Lorenzen
Salgschef Jan Klausen,
Installatør John Petersen,
Arkitekt Lars Møller Christensen,
Valuar, ejendomsmægler Jørn Evan Jensen,
Murermester Palle Johansen,
Tømrermester Bjarne Didriksen

Forretningsudvalg:

Marc Roar Hintze, formand
Finn Pedersen, næstformand
Frantz Dolberg, sekretær
Arne Jakobsen, kasserer
Klaus Bøggild