Forside

Assens Købstad fik stadfæstet sine privilegier som købstad i 1524 af kong Frederik I. Byens beskrevne historie rækker dog nogle århundreder længere tilbage, således er et af byens ældste huse mere end 750 år gammelt. Gennem historien har Assens gennemlevet flere højdepunkter i byens udvikling bl.a. i periodens efter Grevens fejde og igen i slutningen af 1800 tallet, hvor industrialiseringen for alvor tog fart. Historien byder også på flere perioder med tilbagegang eller stagnation, værst er udplyndringen efter svenskerkrigene.

 

 

 

I de seneste årtier har Assens gennemlevet en relativ vigende udvikling, hvor flere virksomheder er fraflyttet eller solgt og blevet datterselskaber i større koncerner. Samtidig har bolig og befolkningsudviklingen været stagnerende.

Blandt andet med baggrund i disse forhold er foreningen Assens Købstad opstået. Foreningen udspringer af en række initiativtagere fra handels- og og erhvervslivet samt foreninger og kulturinstitutioner i byen, der alle ønsker at arbejde for at øge udviklingen og dermed bosætningen i Assens. Vores ambitiøse mål er at øge bosætningen i Assens over de næste 10 år med 10% svarende til godt 500 flere borgere i byen.

 

 

Læs mere om foreningen Assens Købstad på de øvrige sider eller følg os på facebook.