Infrastrukturgruppe

Infrastrukturgruppen vil arbejde med og analysere de infrastrukturelle forhold i Assens Kommune og nære forbindelsesstrukturer uden for kommunen. Vi definerer de infrastrukturelle opgaver som de fysiske forbindelser – både vejforbindelser og offentlige transportforbindelser – samt de digitale forbindelser, hvor vi bl.a. også vil se på børn, unge og ældres fremkommelighed internt i kommunen og eksternt til de større trafikknudepunkter uden for kommunen.

Målet for gruppens arbejde er at afdække og fremlægge sagligt begrunde behov for at øge fremkommeligheden til og fra Assens by – også digitalt. Gruppen vil tillige arbejde med at anvise løsningsforslag til de afdækkede behov.

Arbejdsgruppe: Lars Aagaard, Claus Munk, Joakim Johansen, Arne Jakobsen