Vision

Vi har i foreningen sat os som mål at bosætningen i Assens by øges med 10 % de kommende 10 år. Det betyder at der skal etableres 250 nye boliger” udtaler foreningens nyvalgte formand Marc Roar Hintze og fortsætter ”Assens By har en lang række kvaliteter og muligheder som vi ikke finder udnyttet. Det vil vi forsøge at ændre ved at iværksætte initiativer, samt støtte op om nogle af de tiltag der allerede er i gang.