Formål

Foreningens formål er at medvirke til, at Købstaden Assens bliver kendt som et attraktivt bosætningssted på Fyn. Autenticitet, kvalitet og det ”gode værtskab” skal være bærende for gæster og turister, og hvor kultur-, turisme-, handels- og erhvervsvirksomheder understøttes til fortsat udvikling og til investering i området.

Foreningen har endvidere til formål at styrke samarbejdet mellem de mange aktører i byen ved at være et koordinerende forum og et muligt talerør for disse. Endvidere ønsker foreningen proaktivt at samarbejde med Udvikling Assens og Assens Kommune om realisering af formålet.