Bestyrelse

Direktør Arne Jakobsen, formand
Bogholder Lone Østerhaab, kasserer
Direktør Marc Hintze
Advokat Frantz Dolberg, sekretariat
Købmand Torben Lorenzen
Installatør John Petersen,
Murermester Palle Johansen,
Fabrikant, direktør Alex Gundersen

Direktør Lars Bo Hansen

Business Development manager Anders Lemmegaard

Ingeniør, direktør Jens Pilegaard

 

Forretningsudvalg:

Arne Jakobsen, formand
Frantz Dolberg, sekretær
Lone Østerhaab, kasserer
Lars Bo Hansen