Helhedsplan præsenteret for Assens Kommune.

Foreningen Assens Købstad var i den forløben uge initiativtager til et møde omkring den fremtidige udvikling af Assens by med repræsentanter for Assens Kommune. Borgmester Søren Steen Andersen, kommunaldirektør Finn G. Johansen og udviklingsdirektør Rikke Berg deltog fra Kommunen.

Forretningsudvalget for foreningen Assens Købstad præsenterede et oplæg til en udviklingsplan. Arkitekt Lars Møller Christensen var flankeret af direktør Marc Roar Hintze, advokat Frantz Dolberg, forhenværende bankdirektør Arne Jakobsen samt organist Finn Pedersen.

Lars Møller Christensen præsenterede planen kaldet “Nye bosætningsområder for Assens Købstad” og som beskriver de planer og ideer som foreningen anser som de vigtigste for udviklingen af Assens by i fremtiden. Planen beskriver blandt andre arealerne fra nordre havnefront ned til de kystnære arealer ved Torøhuse. En forholdsvis detaljeret plan for udnyttelse af arealerne som en langsigtet strategi og med fokus på den diversitet, som områderne kan give kommende bosættere.

Foreningens formand Marc Roar Hintze udtaler: “Med vores målsætning om at øge bosætningen i Assens by med 10% over de kommende 10 år er det en glæde at kunne præsentere vore ideer til udviklingen af Assens By for kommunens politikere og embedsmænd. Vort ønske er at udvikle byen i respekt til den 500-årige historie. Det vil sige at de fremtidige boliger og arkitekturen fortsat skal rumme mangfoldighed, autenticitet og høj kvalitet. Vi har i processen skabt et slogan der lyder: Fra Danisco til UNESCO, idet vi ser vores flotte velbevarede købstad som kulturarvsværdig. Vi nærer et stort håb til og forventninger om, at vore planer yder et vigtigt bidrag i kommunens fremtidige arbejde med en helhedsplan”.

Foreningens plan med nye udviklings- og bosætningsmuligheder blev positivt modtaget. Borgmester Søren Steen Andersen anerkendte de velgennemtænkte planer og ideer som projektet indeholder, og kunne se fællestræk til projektet ”Fremtidens Assens – Udviklingsplaner for Assens by” som for nylig er igangsat og hvor der ligeledes er vedtaget nedsat en politisk styregruppe.

Foreningen Assens Købstad planlægger at afholde en præsentation af foreningens planer og virke for byrådsmedlemmer, interesseorganisationer samt interessenter i nær fremtid.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningens formand, Marc Roar Hintze på tlf. 2372 1321

Med venlig hilsen
Marc Roar Hintze
Formand, Foreningen Assens Købstad.