Inspirationsaften med Anker Boye

Pressemeddelelse 24.10.2017

KOM TIL INSPIRATIONSAFTEN MED ANKER BOYE

Foreningen Assens Købstad og Tobaksgaarden inviterer til inspirationsaften om Assens by og havneområdets udvikling.

Foreningen Assens Købstad og Tobaksgaarden vil i forbindelse med det kommende kommunalvalg sætte fokus på udviklingen af Assens by. Dette gøres med en inspirationsaften i Tobaksgaarden tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.00 – og alle er velkomne.

Foreningen Assens Købstad blev etableret i foråret 2017 med henblik på at styrke udviklingen af Assens By. Herunder udbygge de kystnære vestvendte områder som sukkerfabrikkens jordbassiner eller dele af havneområdet. Foreningen har et erklæret mål om en bosætningsvækst på 10% de kommende 10 år. Det skal bl.a. ske ved etablering af attraktive og tidsvarende boliger ved havneområdet. Vel at mærke boliger for alle, såvel ejerboliger som lejeboliger og i tråd med købstadens historie. Desuden ønskes erhverv, fritid og turisme indtænkt for at skabe en helhed som er vigtig for Assens by.

Som oplæg til den politiske debat er inviteret fhv. borgmester Anker Boye, Odense til at komme med et oplæg og en fortælling om hvordan Odense har transformeret en erhvervshavn til et særdeles attraktivt område med boliger, restauranter, havnebad, cafeer og restauranter samt fritidsaktiviteter og liberalt erhverv. Anker Boye har i en længere årrække været borgmester for Odense kommune og har om nogen været drivkraften i den omfattende ændring af en erhvervshavn til et attraktivt byområde.

Alle de politiske partier er inviteret til at stille med en kandidat så borgerne kan få et indtryk af hvordan et nyt byråd vil forholde sig til byudvikling og bosætningsvækst i Assens by.

Med venlig hilsen

Foreningen Assens Købstad     Kulturhuset Tobaksgaarden

Marc Hintze                              Søren Edlefsen

formand                                    formand