Nystiftet forening vil fremme udvikling og bosætning i Assens Købstad

En række erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner, Handelsstands- samt Håndværker- og Industriforeningen har etableret foreningen Assens Købstad, der som et overordnet mål har at fremme bosætningen i Assens by.

”Vi har i foreningen sat os som mål at bosætningen i Assens by øges med 10 % de kommende 10 år. Det betyder at der skal etableres 250 nye boliger” udtaler foreningens nyvalgte formand Marc Roar Hintze og fortsætter ”Assens By har en lang række kvaliteter og muligheder som vi ikke finder udnyttet. Det vil vi forsøge at ændre ved at iværksætte initiativer, samt støtte op om nogle af de tiltag der allerede er i gang”.

Foreningen har identificeret en række strategiske projekter og events der skal bære processen. Tiltagene i foreningen er bredt forankret, men har samme ensidige mål om at øge bosætningen i Købstaden. Som eksempel på tiltagenes forskellighed nævnes en kulturel begivenhed der skal definere og formidle byens kulturelle DNA, samt etablering af et investeringsselskab som skal investere i aktiviteter der fremmer formålet, for eksempel et iværksætterhus eller et CABINN lignende hotelkoncept.

”Vi ved at bosætning især sker i områder hvor der er attraktive boliger, enestående beliggenhed samt omgivelser hvor familier aktivt kan tilbringe deres fritid. Vi har uden sidestykke en af Danmarks bedste beliggenheder med masser af hav, strand, flot natur og by” siger Marc Hintze og fortsætter ”Vi vurderer at der i Assens by er behov for at identificere nye spændende byggegrunde, boliger og boformer der får en karakter således at vi også kan tiltrække bosættere der arbejder i Trekantområdet og Odense”.

Det er foreningens klare hensigt at udviklingen skal ske i et konstruktivt samarbejde og samspil med Assens Kommune, Udvikling Assens og alle andre foreninger og grupperinger, der arbejder med individuelle projekter til fremme af udvikling og bosætning i Assens By.

”Vi er klar over at vi har sat os nogle yderst ambitiøse mål, og at midlerne altid vil være en udfordring. Ikke desto mindre er vi af den overbevisning at vores netværk og medlemmernes ressourcer vil kunne gøre en forskel” afslutter formanden.

På et konstituerende møde blev foreningen stiftet og bestyrelsen udpeget med følgende medlemmer: Knud Søby, Jan Klausen, John Petersen, Arne Jakobsen, Klaus Bøggild, Marc Hintze, Lars Møller Christensen, Jørn Evan Jensen, Palle Johansen, Finn Pedersen, Bjarne Didriksen og Frantz Dolberg.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Marc Roar Hintze som formand, Finn Pedersen som næstformand, Frantz Dolberg som sekretær og Arne Jakobsen som kasserer og har endvidere besluttet, at de fire nævnte personer og Klaus Bøggild udgør foreningens forretningsudvalg.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningens formand Marc Roar Hintze på telefon 2372 1321. Henvendelser om medlemskab kan ske til kasserer Arne Jakobsen på telefon 4061 1414.

Købstad Assens

Sekretariatet v/Advokat Frantz Dolberg Korsgade 2, 1.
5610 Assens